Οφθαλμολογικές εξετάσεις

Στά οφθαλμολογικά ιατρεία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, οι εξής εξειδικευμένες οφθαλμολογικές εξετάσεις:

 • Οφθαλμολογικός έλεγχος / Check up
 • Μέτρηση της διάθλασης και συνταγογράφηση γυαλιών
 • Συνταγογράφηση οφθαλμολογικών φαρμάκων
 • Σκιασκοπία
 • Έλεγχος της χρωματικής αντίληψης
 • Έλεγχος της τρισδιάστατης όρασης
 • Μελέτη στραβισμού
 • Εξοφθαλμομέτρηση
 • Τονομέτρηση
 • Γωνιοσκοπία
 • Βυθοσκόπηση
 • Φωτογράφιση βυθού και προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού
 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Βιομετρία
 • Υπερηχογραφία οφθαλμού
 • Μελέτη γλαυκώματος
 • Οπτική τομογραφία συνοχής OCT
 • Οπτικά πεδία-αυτόματη περιμετρία
 • Μελέτη παθήσεων βυθού